oficiální stránky fotbalového klubu
...

MUŽI: Členské příspěvky!

10.10.2017

Členské příspěvky za 2. pololetí roku 2017 ve výši 1500 Kč je nutno zaplatit nejpozději do 28.10. nejlépe na účet fotbalového oddílu 2100696091/2010 nebo v hotovosti u Bohumila Pavésky.