oficiální stránky fotbalového klubu
...

Členské příspěvky a Valná hromada

11.5.2019

Členské příspěvky za první pololetí ve výši 1500 Kč je nutno uhradit nejpozději do 31.5.2019 na účet fotbalového oddílu č. 2100696091/2010 nebo v hotovosti u Boba Pavésky. Jako variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení.

Valná hromada fotbalového oddílu se uskuteční v úterý 28.5.2019 ve 20:00 hod. v Bistru Start. Účast mužů A + B povinná!